Karin Ahlzén

Föreläsning

Fokus Skärholmen – Stockholms stads profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling

Karin Ahlzén

Vem är Karin Ahlzén?

Karin Ahlzén är Projektchef för Fokus Skärholmen, ett stadsutvecklingsprojekt i Stockholms stad som sätter den sociala hållbarheten i fokus. Det har sedan miljonprogrammens tid knappt inte byggts några bostäder alls i Skärholmen men planerna för framtiden är stora. Ambitionen är att, genom en effektiv plan- och byggprocess, bygga minst 4000 bostäder i Skärholmen. Karin är arkitekt och har tidigare arbetat på White och Akademiska hus.

Senast uppdaterad: 26 februari 2019