Kommun och politik

Kommunfakta

Här hittar du information om allt från ekonomi och budget till befolkningsstatistik och kartor.

Kommunens organisation

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott.

Politik och demokrati

Möten och protokoll, dialog och synpunkter, nämnder och förvaltningar.

Ärenden och handlingar

Ärenden, handlingar, diarium och arkiv.

Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Kommunen delar löpande med sig av sin öppna data. Denna data får alla som vill ta del av.

Press- och informationsmaterial

Pressmeddelanden, bilder och grafisk profil.